Pobierz

W tym dziale znajdują się pliki ułatwiające prace z tablicami interaktywnymi SMART

Oprogramowanie SMART

Firma Smart Technologies udostępnia do pobrania wszystkie swoje aplikacje na swojej stronie pod adresem http://www2.smarttech.com/st/en-US/Support/Downloads. Przed decyzją o zakupie zawsze możesz sprawdzić co jest oferowane.

Jeżeli jesteś zainteresowany i chciałbyś sprawdzić jak działa na przykład oprogramowanie SMART Notebook dostarczane wraz z tablicami interaktywnymi SMART Board wystarczy pobrać je ze strony internetowej Smarttech.com. Aplikacja jest dostępna na różne systemy operacyjne, jest w pełni funkcjonalna, działa na komputerze przez 30 dni.

Jeżeli instytucja, w której pracujesz posiada już urządzenia Smart Technologies możesz pobrać z ww. stron najnowsze dostępne oprogramowanie. Po jego instalacji dokonaj aktywacji oprogramowania. Uzyskasz aplikację bez ograniczeń czasu działania.


Strony tytułowe

Galeria do programu SMART Notebook zawiera strony tytułowe, które powinno się wykorzystywać w przypadku tworzenia zawartości lekcji. W pliku znajduje się 6 zestawów w różnych kompozycjach kolorystycznych, zlokalizowanych w języku polskim, pochodzących z galerii Narzędzia Aktywności na Lekcji (Lesson Activity Toolkit 2.0). Każda strona składa się z dwóch slajdów: cele lekcji i notatnik nauczyciela.

Stosowanie stron tytułowych przynosi następujące korzyści:

  • pozwala zachować jednolitość,
  • strona tytułowa zawierająca cele lekcji pomagają skupić się na toku zajęć,
  • notatki nauczyciela zapewniają innym nauczycielom korzystającym z lekcji łatwość poznania jej struktury i kontekstu,
  • notatki nauczyciela zapewniają wgląd w materiały potrzebne do realizacji lekcji, jak również zróżnicowanie i strategię oceny.

Zachęcamy do korzystania ze stron tytułowych.

Pobierz: Pobierz strony tytułowe

Diagramy i schematy

Galeria do programu SMART Notebook zawiera gotowe strony z diagramami, schematami, uniwersalnymi kalendarzami i terminarzami. Po wybraniu odpowiedniego tła mamy możliwość pisania po nim lub notowania propozycji słuchaczy. W pliku znajduje się 16 slajdów, zlokalizowanych w języku polskim, pochodzących z galerii SMART Notebook, o następującej zawartości:

addytywne mieszanie barw, agenda spotkania, analiza kwadratów, analiza SWOT, cykl życia produktu, decyzja, diagram - analiza SWOT, kalendarz - czysty arkusz, kalendarz tygodniowy, lista "Do zrobienia", piramida potrzeb Maslowa, program dzienny, program tygodniowy, subtraktywne mieszanie barw, zadanie, za i przeciw.

Zachęcamy do skorzystania z załączonych diagramów i schematów.

Pobierz: Diagramy i schematy

Kalendarz na rok 2011

Galeria do programu SMART Notebook zawiera kalendarz na 2011 rok. W pliku znajduje się 12 slajdów z kalendarzem na każdy miesiąc, zlokalizowanych w języku polskim, pochodzących z galerii SMART Notebook. Zachęcamy do korzystania z kalendarzy.

Pobierz: Kalendarz na rok 2011