Oprogramowanie SMART Notebook

Oprogramowanie SMART Notebook

Najważniejszą cechą wyróżniającą produkty firmy SMART Technologies jest dostarczane z tablicą oprogramowanie. Podobnie jak w przypadku urządzeń, tak i tu najważniejszą cechą jest łatwość instalacji i intuicyjność obsługi. Licencja na ten produkt pozwala instytucji posiadającej jedną tablicę na instalacje aplikacji na dowolnej liczbie komputerów (maksymalnie na wszystkich posiadanych). Oprócz tego pracownicy również mogą legalnie zainstalować to oprogramowanie na swoich komputerach prywatnych. W przypadku szkoły ww. możliwość dotyczy również uczniów. Wraz z tablicą SMART Board dostarczany jest pakiet aplikacji zlokalizowanych na chwilę obecną w 41 językach (również w języku polskim), które pozwalają na samą współpracę tablicy z komputerem, jak również szereg programów pozwalających na obracanie, przesuwanie oraz zmianę rozmiaru rysunków i notatek, definiowanie łączy dla obiektów, wstawianie wzorców tła oraz obrazów z wewnętrznej galerii programu. Ponadto możemy pozyskać dowolny wyświetlany obraz i wykorzystać go w prezentacji. Co najważniejsze wszystko co działo się na powierzchni tablicy (obraz wraz z naniesionymi notatkami i rysunkami) może zostać zapisane do dalszej edycji. Możemy również wyeksportować materiał do takich formatów plików jak PDF, HTML, PPT lub jako oddzielne pliki graficzne JPG, PNG, GIF, BMP, w celu przekazania go słuchaczom. Do prezentacji możemy wstawić pliki Macromedia Flash, konwertować pismo odręczne na tekst, selektywnie ujawniać informacje umieszczonych na ekranie. Można wpisywać i zachowywać notatki wykonane przy pomocy tablicy w plikach popularnych aplikacji biurowych (Microsoft PowerPoint, Word, Excel, CorelDRAW). Należy podkreślić, że oprogramowanie to jest ciągle rozwijane i udoskonalane. Użytkownik ma nieograniczony czasowo dostęp do aktualizacji i pojawiających się nowych wersji oprogramowania.

Pobierz
Notebook 10 PL (986.91 kb)
Notebook EN (2.39 mb)